Laylat al-Qadr 4 July 2016 Shab e Qadr in Pakistan Nawafil and Wazaif In Urdu Download

Laylat al-Qadr 4 July 2016 Shab e Qadr in Pakistan Nawafil and Wazaif In Urdu Download Lailatul Qadr Shab e Qadr 29 Ramadan K Nawafil In Urdu Download. Laylat al-Qadr – لیلة القدر | Shab-e-Qadr | Namaz, Nawafil, Dua Wazifa in Urdu Download.

Laylat al-Qadr 4 July 2016 Shab e Qadr in Pakistan Nawafil and Wazaif In Urdu Download

Shab e Qadar ki Fazilat:

Lailatul Qadar Ki Dua, Wazaif, Namaz Nawafil In Urdu Download0.Lailatul Qadr intehayi barkat wali raat hai is ko Lailatul Qadr is liye kehtay hain keh is raat mein saal bhar kay ahkam nafiz kiye jatay hain. Yani farishtay registers mein aaindah saal honay walay muamlaat likhtay hain.

Lailatul Qadar Ki Fazeelat Namaz Nawafil In Urdu

Isi shab Hazrat SyedanaIsa (A.S) aasman par uthaye gaye.

Isi raat nabi hazrat Israel (A.S) ki tobah qabool huyi.
Saheb e muzahir haq naqal kartay hain, isi shab farishton ki paidaish huyi.

Isi raat Hazrat Syedana Adam (A.S) ki takhleeq ka saman jama hona shuru hua.

Jjannat mein darakht bhi isi raat lagaye gaye.

Bukhari o muslim ki hadees mein hai keh jis nay is raat mein iman o ikhlas kay sath shab bedari kar kay ibadat ki Allah tala us kay saal bhar kay gunah bakhsh deta hai. Lehaza is moqaddas raat ko har giz har giz ghaflat mein nahi guzarna chahiye. Is raat ko ibadat tobah o istaghfar ki kasrat kay sath karna chahiye.

Is raat mein ibadat kanay walay ko aik hazar mah yani 83 saal 4 mah say bhi ziadah ibadat ka sawab ata kia jata hai. Yeh Allah ka khas ul khas karam hai keh yeh azeem raat sirf apnay pyaray Habeeb Hazrat Muhammad (S.A) kay sadqay mein aap ki ummat ko ata ki gayi hai.

Allah Quran Pak mein irshad fermata hai:

Shab-e-Qadar (Laylat al-Qadr) Ki Dua, Wazaif, Namaz Or Nawafil

– Two rak‘ats – one Salaam
– In every rak’at recite Surah Fatiha once and Surah Ikhlas seven times
After completing the Salaah (Namaz)
– Recite Durud sharif 100 times
and
– Astagfar 100 times

SHAB-e-QADAR ki Khas DUA

Allah kay naam say shuru jo buhat mehrban rehmat wala hai.

Bay shak hum nay isay shab e qadr mein utara aur tum nay jana kia shab e qadr? shab e Qadr hazar mahinon say behtar. Is mein farishtay aur jibrael (A.S) utrtay hain apnay rab kay hokum say har kaam kay liye woh salamti hai. Subah chamaknay tak.

Shab e qadr kis qadr ahum raat hai keh is ki shan e mubarakah Allah nay puri aik surat nazil farmayi hai.

Is raat ki kayi khasusyaat irshad farmayi hain.

Mufsareen karam isi surah Qadr kay zaman mein farmatay hain keh is raat mein Allah tabarak o tala nay Quran majeed ko loh mehfooz say pehlay aasman par nazil farmaya aur phir taqreeban 33 saal ki muddat mein apnay pyaray habeeb (S.A) par isay batadreej nazil kia. Is raat ki ibadat ko aik hazar mahinon ki ibadat say bhi afzal qarar dia gia hai.

Shab e Qadar 29st in Urdu:

29 shab e qadr ko char rikat namaz do slaam say parhay, har rikat mein baad surah fatiha kay surah qadr aik aik bar. Surah Ikhlas teen martabah parhay. Baad salam kay surah alam nashrah 70 martaba parhay.

Insha Allah tabark o tala is namaz kay parhnay walay ko dunya say mokammal imaan kay sath uthaye ga.

1) Mah ramazan ki 29 shab ko char rikat namaz do slaam say parhay. Har rikat mein baad surah fatiha kay surah Qadr aik aik bar suarah Ikhalas 5, 5 martabah parhay baad salam kay darood sharif aik so dafa parhay.
Insha Allah tala is namaz kay parhnay wlay ko darbar e khuda wandi say bakhshish o maghfarat ata ki jaye gi.

Wazaif :

Mah ramazan ul mubarak ki 29 shab ko saat martabah surah waqiya parhay. Insha Allah Allah tala taraqqi rizq kay liye buhat afzal hai.

2 mah ramzan ki kisi shab mein baad namaz isha saat martabah Qadr parhni buhat afzal hai. insha Allah Allah tala is kay parhnay say har mosibat say nijat hasil hogi.